Karta NP Plitvička jezera

satelitska karta Plitvica

Na ovim stranicama se nalazi karta preuzeta sa Google Maps. Radi se o jednoj od najboljih karata svijeta koja se redovito unaprijeđuje.


View Larger Map